0 Kč
VYBERTE SI Z NABÍDKY SlivoviceHruškoviceJablkoviceTřešňoviceZlatá VínovicePivní destilátVišňový likérOřechový likérJAK NAKUPOVATOBCHODNÍ PODMÍNKYREKLAMACEKONTAKTNAŠE DRUHÁ PROVOZOVNA

Úvod  » nabidka zbozi  » bozízovská medovina  » obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY


OBCHODNÍ SPOLEČNOST

CAR LEND, s.r.o. – provozovna „Bozízovská pálenice“

Hvozdec 47, 373 72 Hvozdec u Lišova, IČ: 260 49 007, DIČ: CZ 260 49 007

zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou: C11099 u Krajského soudu v Č. Budějovicích pro výrobu a prodej zboží.

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CAR LEND, s.r.o.      (dále jen „prodávající“ ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.jihocesky-lihovar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek internetového obchodu vyplnil pravdivé údaje identifikující jeho osobu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího, vedoucí ke správnému doručení objednaného zboží.

Za účelem omezení prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, zavazuje se kupující na požádání prokázat, že je osobou starší 18 let.

Osobám mladším 18 let je prodej našich veškerých výrobků v internetovém obchodě zakázán.

Tuto skutečnost stvrzuje zákazník odesláním své objednávky. Pokud je zákazník mladší 18 let a přesto provedl objednávku, vědomě tím porušil obchodní podmínky a vědomě prodávajícího uvedl v omyl.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě.

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě je podle uzavřené kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu zboží specifikované podle názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a spotřební daně. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Při převzetí zboží od přepravní společnosti, obdrží kupující ke zboží daňový doklad prostřednictvím elektronické pošty.

Internetový obchod akceptuje uvedené způsoby platby za objednané zboží – dobírkou, nebo platbou předem -bankovním převodem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad, zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin).

Naše zboží je expedováno na základě vybraného způsobu platby, dobírkou je zpravidla do 10 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky, bankovním převodem je zpravidla zboží zasláno do 7 pracovních dnů od připsání platby kupní ceny na náš bankovní účet.

Dopravu pro internetový obchod zajišťuje přepravní společnost Česká pošta. Zákazník je povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu.

Ceny dopravného a balného jsou uvedené v našem internetovém obchodě.

Povinností kupujícího je zkontrolovat při převzetí stav obalu a stav zboží a případné poškození ihned reklamovat dopravci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě reklamace dopravci kupujícímu zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího, nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího, na základě doložení potřebných dokladů o reklamaci potvrzené dopravcem.

Odesláním objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky a následným potvrzením přijetí objednávky na e-mail kupujícího, se stává objednávka závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.

Objednávka může být stornována ze strany kupujícího do 24 hodin od přijetí objednávky, a to telefonicky, e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není na skladě. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Při odstoupení od zákazníkem uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za podmínek: zboží musí být nepoškozené -  nepoužité  v  originálně uzavřené láhvi s nepoškozenou kontrolní páskou ( „kolkem“ ). K vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiložen doklad o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží na adresu prodávajícího. Při nedodržení výše uvedených podmínek nelze odstoupit od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Jestliže přepravní společnost vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím, neznamená to odstoupení od kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9.5.2017.

 

Ve Hvozdci 9.5.2017 – Tomáš Linhart – jednatel společnosti
Bozízovská pálenice | „Pěstitelská Pálenice“ a „ Ovocný lihovar“ | Hvozdec u Lišova
Telefon: 606 719 233 | e-mail: hvozdec@bozizovska-palenice.cz | © 2010-2017 Bozízovská pálenice